January 25, 2018

October 21, 2017

October 12, 2017

Please reload

Recent Posts

One size doesn’t fit all

January 15, 2017

1/3
Please reload

Featured Posts

Think in terms of WELCOME when onboarding remote employees

November 3, 2016

 

 השבוע בכפר סבא בנושאNOKIA בסדנה בחברת  

“Leading Global Virtual Teams to Success”  

אחד מהנושאים בהם דנו היה ההיבטים והאתגרים הייחודים בקליטת עובדים חדשים מרחוק

Onboarding Remote Employees .

קליטת עובד חדש מרחוק משולה לאדם באי בודד. ככל שניתן לו יותר משאבים, כלים, ידע ונסיון, כך נגביר את סיכויי ההצלחה שלו לשרוד. כך גם נמקסם את ההחזר על ההשקעה. הלא גיוס זה עניין יקר מאוד.

אז איך עושים זאת? איך מתגברים על מרחקים גיאוגרפיים ואזורי זמן שונים? איך מגשרים על היעדר 'פנים מול פנים'? מה עושים על מנת להתמודד עם פערי תרבויות  והבדלי שפה? כיצד יוצרים תהליך עם דגש על Welcoming , תהליך שהוא הרבה מעבר להדרכה מקצועית גרידא?

דיברנו על איך למסד את התהליך ולמקסם את התפוקות ובזמן הקצר ביותר. סקרנו שיטות וטכנולוגיות שאיתן ניתן לגשר על פערי תרבויות, אזורי זמן, שפה ועוד.

אחד הטיפים החשובים ביותר להצלחה של צירוף עובד חדש לצוות מרוחק, הוא לתת כבר מהרגע הראשון את התחושה שהוא חלק מהצוות והעובדה שהוא יושב "גיאוגרפית" רחוק, לא צריכה להשפיע על היחסים והתקשורת. דבר ראשון, הוא צריך לראות "פיזית" את כל האנשים איתם הוא עובד. אין תחליף לראות מישהו פנים אל פנים, אפילו אם זה רק בוידאו.

משתתפי הסדנה יצאו עם כלים, טיפים ותבניות ליישום מיידי. תבניות בהם יוכלו להשתמש כבר מחר בבוקר.

Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

Language | Culture | Communication

VISIT US

CONTACT

Tel: 050-5742308

Email: info@hilliconsulting.com

  • Wix Facebook page